• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna Karty projektów edukacyjnych (bieżące) Elżbieta Zachowska: Pałace Dolnego Śląska dawniej i dziś

Elżbieta Zachowska: Pałace Dolnego Śląska dawniej i dziś

Email Opcja drukowania w Slimbox / Lytebox? (info) PDF

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

 

 

TEMAT PROJEKTU:  Pałace Dolnego Śląska dawniej i dziś

–  Kamieniec Ząbkowicki

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Elżbieta Zachowska

 

 

CELE PROJEKTU: -poznanie zabytków architektonicznych własnego regionu

-kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania

informacji z różnych źródeł

-rozwiązywanie problemów w twórczy sposób

-kształcenie umiejętności pracy w grupie

-przygotowanie do publicznych wystąpień

 

 

CZAS REALIZACJI: do 8 tygodni

 

 

WIELKOŚĆ GRUPY: 3-5 osób

 

 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU: -czas i miejsce powstania pałacu

-analiza stylu

-inwestorka

-architekt

-opis pałacu

-ogród i park

-pałac i ogród w czasach świetności

-dzieje pałacu w XX wieku

-pałac i ogród dziś

 

 

SPOSÓB PREZENTACJI: -prezentacja multimedialna

-makieta pałacu lub inna forma plastyczna

-inna forma prezentacji uzgodniona z grupą

 


Design by i-cons.ch / etosha-namibia.ch